Κυρ. Μάλαμα: Γιατί υποβάλλουν τα διαπιστευτήρια τους ο ένας μετά τον άλλον στην Eldorado Gold οι κυβερνώντες;

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÅÑÔ (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ/ÖÁÍÇ ÔÑÕØÁÍÇ)

Σε συνέχεια της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη, του κ. Γεωργιάδη και του κ. Χατζηδάκη με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Eldorado Gold, το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί η νέα κυβέρνηση σπεύδει να διαβεβαιώσει εκ νέου για την πρόθεσή της να χαλαρώσει το υφιστάμενο πλαίσιο σε σχέση με τη συγκεκριμένη επένδυση; Ως προς τα όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση, η εύλογη απορία όλων είναι εάν η ΝΔ θα πράξει ότι έπραττε πάντα με την Eldorado. Εάν δηλαδή θα επιχειρήσει να ικανοποιήσει τα αιτήματα της εταιρίας για ελαστικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων και για διευκολύνσεις σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις του έργου. Αντίστοιχα ερωτηματικά προκαλεί και η υποτιθέμενη δέσμευση, για “δημιουργία νέων θέσεων εργασίας”, μία ημέρα μόνο μετά την κατάργηση, μέσω κυβερνητικής τροπολογίας, της υποχρέωσης για αιτιολόγηση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί απέναντι σε ενδεχόμενες τις μεθοδεύσεις και θα συνεχίσει να μάχεται για την κοινωνική και περιβαλλοντική ανταποδοτικότητα κάθε επένδυσης, κινητοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα ώστε να συμμορφωθεί η εταιρία με τις υποχρεώσεις της, για την προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας της Χαλκιδικής.