Αφιέρωμα στο Ίδρυμα Κόκκαλη( Εμείς συγκινηθήκαμε ακούγωντας την ομιλία του Σωκράτη Κόκκαλη}- Ενημερωθείτε αναλυτικά εδω:https://www.kokkalisfoundation.gr/

Tο Ίδρυμα Κόκκαλη ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα και αποτελεί έναν μη-κυβερνητικό, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που υπηρετεί το όραμα του Σωκράτη Κόκκαλη, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου επιχειρηματία στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, και τιμά το έργο και τη συνεισφορά του αείμνηστου πατέρα του Πέτρου Κόκκαλη, διεθνώς διακεκριμένου χειρουργού και ανθρωπιστή, καθηγητή της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδρυτή της πρώτης νευροχειρουργικής κλινικής στην Ελλάδα.

                         Όραμα & αποστολή

Tο Ίδρυμα Κόκκαλη ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα και αποτελεί έναν μη-κυβερνητικό, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που υπηρετεί το όραμα του Σωκράτη Κόκκαλη, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου επιχειρηματία στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, και τιμά το έργο και τη συνεισφορά του αείμνηστου πατέρα του Πέτρου Κόκκαλη, διεθνώς διακεκριμένου χειρουργού και ανθρωπιστή, καθηγητή της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδρυτή της πρώτης νευροχειρουργικής
κλινικής στην Ελλάδα.

Το Ίδρυμα υπηρετεί το κοινό συμφέρον με τη συμβολή του στη διεθνή συνεργασία και την προαγωγή της γνώσης και της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του κοινωνικού κράτος, της ιατρικής, της πληροφορικής και του αθλητισμού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Βασική αποστολή του Ιδρύματος Κόκκαλη είναι η προώθηση μιας ειρηνικής,
δημοκρατικής και ευημερούσας Νοτιανατολικής Ευρώπης μέσα από την υποστήριξη της δημόσιας, πολιτιστικής και επιστημονικής ζωής της περιοχής.

Για την εκπλήρωση των στόχων αυτών, το Ίδρυμα Κόκκαλη αναλαμβάνει μία σειρά από πρωτοβουλίες που αφορούν την περιοχή, μεταξύ των οποίων τη διοργάνωση δημόσιων συζητήσεων και διεθνών συνεδρίων, την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας, εκπαιδευτικών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη δικτύων προαγωγής της διεθνούς κατανόησης και της περιφερειακής συνεργασίας, την προώθηση και ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών διακυβέρνησης, την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος καινοτομίας.

                                      Εκπαίδευση

Harvard

Kennedy

School

Πρόγραμμα Υποτροφιών Κόκκαλη για τη Νοτιοανατολική και Κεντροανατολική Ευρώπη

Διά Βίου

Εκπαίδευση

Σχεδιασμός και παροχή Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης

Θερινά

Σχολεία

Το Ίδρυμα Κόκκαλη καθιέρωσε το θεσμό των θερινών σχολείων στο χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας

Συνεργασίες

Συνεργασίες με ιδρύματα, φορείς και πρόσωπα από όλον τον κόσμο

Η εκπαίδευση αποτέλεσε ανέκαθεν ένα βασικό μέλημα για το Ίδρυμα Κόκκαλη, σε εποχές με καθημερινές προκλήσεις και προσκλήσεις, κρίσεις, αναδιαρθρώσεις και επανεξετάσεις των δομών, νέες ανάγκες και απαιτήσεις, αλλαγές, αναταράξεις και αναδιατάξεις σε όλο το γίγνεσθαι της ανθρώπινης δραστηριότητας. Με σημαντικές συνεργασίες που καθόρισαν την πορεία του, με το σχεδιασμό και την παροχή προγραμμάτων για δια βίου επιμόρφωση και εκπαίδευση (με γνώμονα την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη), με την καθιέρωση των Θερινών Σχολείων στην Αρχαία Ολυμπία, και τέλος με το πολύ σημαντικό πρόγραμμα Υποτροφιών Κόκκαλη για τη Νοτιοανατολική και Κεντροανατολική Ευρώπη, που παρείχε εκπαίδευση, αλλά και σημαντική δικτύωση για ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες, το Ίδρυμα Κόκκαλη παρέμεινε επικεντρωμένο στη δημιουργική σκέψη και το όραμα του για την προώθηση ειρηνικής, δημοκρατικής και ευημερούσας ζωής.

                               Εκδηλώσεις

Διαλέξεις &

Εκδηλώσεις

Το Ίδρυμα Κόκκαλη διοργανώνει διαλέξεις & εκδηλώσεις αναδεικνύοντας και συζητώντας θέματα τοπικού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος

Athens Forum

Το Ίδρυμα Κόκκαλη στηρίζει και συμβάλει στο θεσμό του Athens Forum

Στο πλαίσιο του οράματος για την προώθηση της εκπαίδευσης, αλλά και την υποστήριξη της δημόσιας, πολιτιστικής και επιστημονικής ζωής στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το Ίδρυμα Κόκκαλη ανέλαβε μία σειρά από πρωτοβουλίες με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, την ανάπτυξη δικτύων προαγωγής της διεθνούς κατανόησης και της περιφερειακής συνεργασίας, την προώθηση και στήριξη των δημοκρατικών θεσμών διακυβέρνησης, την ανάδειξη της κοινωνίας της πληροφορίας, και την εξασφάλιση και ενίσχυση της τεχνογνωσίας στους τομείς της δημόσιας διοίκησης.  Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται και η ετήσια διάλεξη Athens Forum, η οποία φιλοξένησε σημαντικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.

 

                             Εκδόσεις & Μελέτες

Στο πλαίσιο της έρευνας και της καινοτομίας, το Ίδρυμα Κόκκαλη προχώρησε στην έκδοση 14 μελετών, που αφορούν μεταξύ άλλων στην Καινοτομία στην Ελλάδα, την Πρόκληση της Μεταρρύθμισης της Κοινωνικής Πολιτικής στον 21οΑιώνα, την Εξωτερική Πολιτική της Τουρκίας και το Μέλλον αυτής, τις Οικονομικές Επιπτώσεις του Αθλητισμού στην Ελλάδα, τις Μεταρρυθμιστικές Προοπτικές στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση, τη Νέα Γεωπολιτική της Ελλάδας, τις Ελληνό-Τουρκικές Σχέσεις στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, Το ΝΑΤΟ και η Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ζητήματα Ασφαλείας στις Αρχές του 21ου Αιώνα, κλπ.

 

                                 Χορηγίες

Πολύ σημαντική υπήρξε η συμβολή και στήριξη του Ιδρύματος Κόκκαλη στους τομείς της Εκπαίδευσης και του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, της Ιατρικής Έρευνας και της Ανθρωπιστικής Ανάπτυξης και του Πολιτισμού & της Άθλησης, μέσω χορηγιών, δωρεών ιατρικού εξοπλισμού, επιδοτήσεων και οικονομικής ενίσχυσης εκδόσεων, διαφόρων φορέων, συνεδρίων και πολιτιστικών, αθλητικών καθώς και επαιδευτικών εκδηλώσεων και δράσεων. Η χρηματοδότηση των Διεθνών Σεμιναρίων από το ΕΛΙΑΜΕΠ στη Χάλκη, η ενίσχυση για την ολοκλήρωση του προγράμματος  “Shared History”, η στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ecocinema, του Αθλητικού Κέντρου «Κύδων» στα Χανιά, η διοργάνωση συναυλίας προς τιμή του Μίκη Θεοδωράκη, οι δωρεές στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και στην Ελληνική Αιματολογική Εταιρία, η χορηγία ιατρικών μηχανημάτων στη Νευροχειρουργική Κλινική του Τζάνειου Νοσοκομείου, και η επιδότηση της ίδρυσης του μοναδικού Κέντρου Νευροχειρουργικής Έρευνας «Πέτρος Κόκκαλης» στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αποτελούν ένα μικρό μέρος της χορηγικής δραστηριότητας του Ιδρύματος.

 

Παρουσίαση του Βιβλίου «Πέτρος Σωκρ. Κόκκαλης (1896-1962). Ο αστός επαναστάτης ιατρός από τον αντιβενιζελισμό στο λενινισμό»

June 10, 2019

            Το βιβλίο του Αναπλ. Καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  Θανάση Χρήστου «Πέτρος Σωκρ. Κόκκαλης (1896-1962). Ο αστός επαναστάτης ιατρός από τον αντιβενιζελισμό στο λενινισμό» παρουσιάσθηκε σε εκδήλωση την Παρασκευή, 17  Μαΐου 2019 στην Παλαιά Βουλή, που διοργάνωσαν το Ίδρυμα Κόκκαλη και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.΄

Το Ίδρυμα Κόκκαλη γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας του 1998-2018

June 22, 2018

Ο διακεκριμένος παγκοσμίως ακαδημαϊκός και πρώην πρύτανης του Harvard Kennedy School Dr. Joseph Nye παραβρέθηκε στους εορτασμούς των 20 χρόνων του Ιδρύματος Κόκκαλη δίνοντας διάλεξη για “Το μέλλον της διεθνούς τάξης πραγμάτων”.

Την επετειακή αυτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Ιουνίου, 2018, άνοιξε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κόκκαλη κ. Σωκράτης Κόκκαλης με χαιρετισμό που απηύθυνε, δίνοντας έμφαση στο όραμα και την ηγ…

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο «Ο δυτικός και οι λαϊκοί πολιτισμοί. Οι ρίζες και τα φτερά του λαϊκού πολιτισμού και το αστικό περιβάλλον».

October 24, 2017

Το Ίδρυμα Κόκκαλη υποστήριξε το 5ο Συνέδριο «Ο δυτικός και οι λαϊκοί πολιτισμοί. Οι ρίζες και τα φτερά του λαϊκού πολιτισμού και το αστικό περιβάλλον», που διοργάνωσε η Οργάνωση ΓΗ την Τετάρτη,18 Οκτωβρίου 2017, με αφορμή την Παγκόσμια Αστική Καμπάνια των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο των Urban Thinkers Campus και των “The City We Need” & “The Athens We Need”.

Το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, και στ…

5ο συνέδριο «Ο δυτικός και οι λαϊκοί πολιτισμοί. Οι ρίζες και τα φτερά του λαϊκού πολιτισμού και το αστικό περιβάλλον»

October 4, 2017

Το Ίδρυμα Κόκκαλη στηρίζει το 5ο συνέδριο «Ο δυτικός και οι λαϊκοί πολιτισμοί. Οι ρίζες και τα φτερά του λαϊκού πολιτισμού και το αστικό περιβάλλον», που διοργανώνει η Οργάνωση ΓΗ την Τετάρτη,18 Οκτωβρίου 2017, με αφορμή την Παγκόσμια Αστική Καμπάνια των Ηνωμένων Εθνών, και στο πλαίσιο των Urban Thinkers Campus και των “The City We Need”, “The Athens We Need”.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Αεριοφ…

Αυτοί που Τόλμησαν | Πέτρος Κόκκαλης

September 7, 2017

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Αυτοί που Τόλμησαν». Σε παραγωγή COSMΟΤΕ TV, παρουσιάζεται για πρώτη φορά το επιστημονικό έργο και την πολιτική δράση του Πέτρου Κόκκαλη (1896-1962), ενός από τους πιο σημαντικούς Έλληνες χειρουργούς του 20ού αιώνα.

Αυτοί που Τόλμησαν | Πέτρος Κόκκαλης

July 3, 2017

Δευτέρα 3/7 στις 22:00 στο COSMOTE HISTORY, αφιέρωμα στον Πέτρο Κόκκαλη μία παραγωγή της COSMOTE

Ο Ευθύμιος Μητρόπουλος στην Αθήνα για να παραλάβει το Βραβείο ΝΙΚΗ 2010

December 21, 2010

Στο Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ευθύμιο Μητρόπουλο, απένειμαν το ετήσιο Βραβείο ΝΙΚΗ 2010, οι Φίλοι του ερευνητικού και εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Αριστείας Athens Information Technology (ΑΙΤ) σε ειδική τελετή στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.  Με το βραβείο τιμώνται διεθνώς διακεκριμένοι Έλληνες ή Ελληνικής καταγωγής προσωπικότητες για την καθοριστική τους συμβολή στην παγκόσ…

Η Επικεφαλής της UNESCO δίνει διάλεξη για τις προκλήσεις της παγκόσμιας διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Harvard, προσκεκλημένη του Προγράμματος Κόκκαλη

November 4, 2010

Η Γενική Γραμματέας της UNESCO και πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας κα. Irina Bokova παρουσίασε χθες το όραμά της για ένα νέο oυμανισμό στην παγκόσμια διακυβέρνηση, στο Harvard Kennedy School, προσκεκλημένη του Προγράμματος Κόκκαλη.

Στην ομιλία της, με τίτλο «Παγκόσμια Διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα: Η άποψη της UNESCO» η κα. Bokova δήλωσε ότι η βασική πρόκληση της παγκόσμιας διακυβέρνησης σήμερα είναι «να εναρμονίσει τι…

Μια οικονομική ελληνική τραγωδία και η Ευρωπαϊκή διακωμώδηση: Η κρίση της Ευρωζώνης από ιστορική άποψη

June 25, 2010

Αθήνα – 28 Ιουνίου, 2010. Ο διάσημος οικονομικός ιστορικός του Harvard Niall Ferguson ήταν ο φετινός προσκεκλημένος του Ιδρύματος Κόκκαλη, στην ετήσια διάλεξη Athens Forum. Ο καθηγητής Ferguson, απευθύνθηκε σε ένα ακροατήριο 400 περίπου εκπροσώπων από την πολιτική, τις επιχειρήσεις και τον χρηματοοικονομικό τομέα, δημοσιογράφους, υποτρόφους και φίλους του Ιδρύματος σχετικά με την ελληνική και τη διεθνή οικονομική κρίση, στο αμ…

Το όραμα της κυβέρνησης Ομπάμα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη από κορυφαίο στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ σε εκδήλωση του Προγράμματος Κόκκαλη στο Harvard

February 25, 2010

Ο επικεφαλής του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Philip H. Gordon δήλωσε σε διάλεξη που οργανώθηκε από το Πρόγραμμα Κόκκαλη την περασμένη εβδομάδα στο Harvard Kennedy School ότι «η ευρωπαϊκή πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση της νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι το κλειδί για την περιφερειακή σταθεροποίηση και την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια».

Κατά την έναρξη της ομιλίας συνεχάρη το…

ΠΗΓΗ : https://www.kokkalisfoundation.gr/