ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΤΕ !!!!!!!

https://youtu.be/_viz_9g-7So?t=1