Μαύρο πρόβατο

Το πρόβατο κάνει : ΜΠΕ. 
Το μαύρο πρόβατο πώς κάνει ; 
MΠΕ ΜΑΝ !