Το τραγούδι της εβδομάδος- Ευάγγελος Ζούλας : Όμορφη και παράξενη Πατρίδα.

https://youtu.be/xIDLShJnFPA