Πόσο θα αυξηθούν οι τιμές των αυτοκινήτων με τα νέα τέλη ταξινόμησης  

 

 

Ριζικές είναι οι αλλαγές στα τέλη ταξινόμησης των ΙΧ που επιφέρει το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για το κλείσιμο της αξιολόγησης…

Από την 1η Ιουνίου τα τέλη θα συνδέονται με τη λιανική τιμή προ φόρων και τους ρύπους με αποτέλεσμα να μειώνονται για τα φθηνά και μη ρυπογόνα και να αυξάνονται για τα ακριβά και περισσότερο ρυπογόνα.

Νέα τέλη ταξινόμησης και στα υβριδικά, αυξήσεις σχεδόν σε όλα τα αυτοκίνητα και μείωση σε αυτά με πολύ χαμηλούς ρύπους προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα μέτρα . Παράλληλα καταργείται ο φόρος πολυτελείας που επιβάλλονταν στα επιβατικά αυτοκίνητα, ανάλογα με την αξία τους.

Οι ρυθμίσεις που προωθούνται θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουνίου και προβλέπουν την κατάργηση του κριτηρίου του κυβισμού ως βάσης για τη φορολόγησή των ΙΧ αυτοκινήτων και των λοιπών οχημάτων.

Ο υπολογισμός του τέλους ταξινόμησης κάθε οχήματος θα γίνεται με βάση δύο κριτήρια: α) την αξία λιανικής του κάθε μοντέλου που θα δηλώνει ο κάθε εισαγωγέας στην Υπηρεσία Αξιών του Τελωνείου και β) το ύψος των τιμών των εκπεμπόμενων ρύπων.

Τα νέα τέλη ταξινόμησης θα υπολογίζονται με βάση τους ακόλουθους συντελεστές:

– 4% επί της λιανικής τιμής εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει τις 14.000 ευρώ,

– 8% επί της λιανικής τιμής εφόσον αυτή κυμαίνεται από 14.001 έως και 17.000 ευρώ,

– 16% επί της λιανικής τιμής για Ι.Χ με τιμή προ φόρων από 17.001 έως και 20.000 ευρώ,

– 24% επί της λιανικής τιμής για Ι.Χ με τιμή από 20.001 έως και 25.000 ευρώ,

– 32% επί της λιανικής τιμής για Ι.Χ με τιμή από 25.000 ευρώ και πάνω.

Τα τέλη ταξινόμησης που θα προκύπτουν με βάση τους παραπάνω συντελεστές θα προσαυξάνονται ή θα μειώνονται ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων.

Ειδικότερα, για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 100 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο θα προβλέπεται έκπτωση στα τέλη ταξινόμησης κατά 5%, ενώ για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από 101 έως και 120 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο δεν προβλέπεται καμία μεταβολή.

Στη συνέχεια προβλέπεται προσαύξηση των τελών ταξινόμησης σε ποσοστό:

– 10% για εκπομπές ρύπων από 121 έως και 140 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο,

– 20% για εκπομπές ρύπων από 141 έως και 160 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο,

– 30% για εκπομπές ρύπων από 161 έως και 180 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο,

– 40% για εκπομπές ρύπων από 181 έως και 200 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, και

– 60% για εκπομπές ρύπων από 201 έως και 250 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, το αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών θα είναι:

1. Για Ι.Χ. 1.400 κυβικών, με κινητήρα βενζίνης με τελική τιμή 13.000 ευρώ και ρύπους 120 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, τα μηδενικά σήμερα τέλη ταξινόμησης λόγω απόσυρσης θα διαμορφωθούν σε 450 ευρώ. Εάν όμως απλώς επανερχόταν το παλαιό σύστημα από την 1η Ιουνίου, θα ήταν 900 ευρώ.

2. Για Ι.Χ. 1.600 κυβικών, diesel, με τελική τιμή 16.000 ευρώ και εκπομπές ρύπων 98 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, τα τέλη ταξινόμησης σήμερα με κίνητρο απόσυρσης είναι 200 ευρώ. Με το παλαιό σύστημα, χωρίς απόσυρση, θα ήταν 1.600 ευρώ. Με το νέο σύστημα, η επιβάρυνση διαμορφώνεται σε 475 ευρώ.

3. Για τα ακριβά και ρυπογόνα αυτοκίνητα θα προκύψουν σε κάθε περίπτωση επιβαρύνσεις. Για Ι.Χ. 1.600 κυβικών με τελική τιμή 30.000 ευρώ και ρύπους 140 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, με το ισχύον σύστημα τα τέλη ταξινόμησης ανέρχονται σε 3.500 ευρώ. Με το νέο σύστημα, τα τέλη ταξινόμησης αυξάνονται στα 7.000 ευρώ!

Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης θα μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με τη χρήση συντελεστή 0,10 αντί 0,30 που ισχύει για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο.

Με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου επιβάλλεται επίσης τέλος ταξινόμησης και στα υβριδικά αυτοκίνητα, με συντελεστές μειωμένους κατά 50% σε σύγκριση με τα υπόλοιπα αυτοκίνητα.

Παράλληλα με τις προτεινόμενες αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης, προτείνεται η κατάργηση του φόρου πολυτελείας των επιβατικών αυτοκινήτων, ο οποίος έμμεσα ενσωματώνεται στο τέλος ταξινόμησης, το οποίο πλέον θα υπολογίζεται με συντελεστές, ανάλογα με την φορολογητέα αξία.

Δεν προβλέπεται πλέον ειδική φορολογική μεταχείριση για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, καθόσον, με την κατάργηση του κριτηρίου του κυλινδρισμού, αυτά παύουν να υπάγονται στους υψηλούς συντελεστές από 50% έως 346%, που αντιστοιχούσαν στα αυτοκίνητα κυλινδρισμού από 2001 κυβικά εκατοστά και άνω, με μείωση κατά 50%.