Πρώτος Διαγωνισμός Ελληνικών Προιοντων

Η Πύλη μας στο πρώτο τηλεοπτικό σποτ της διοργάνωσης για το καλύτερο ελληνικό προϊόν. Ευχαριστώντας την Οργανωτική Επιτροπή και ειδικά την κυρία Ειρήνη Αιμονιώτη, αισθανόμαστε πλέον την ανάγκη της πλέον του δυνατού προβολής του προϊόντος που θα βραβευθεί. / Our Gate in the first TV spot of the Competition for the Best Greek Product. Take a look. Deeply thanking the Organizing Committee and especially Eirini Aimonioti, we feel that we MUST overpass our limits for promoting the prize winner product.

https://youtu.be/L4VBK5r5BYI