Κύπρος: Πενιχρά έως τώρα τα αποτελέσματα εκποιήσεων  

Τη λύση της υστάτης για διακανονισμό των χρεών επιλέγουν ορισμένοι χρεώστες του Συνεργατισμού πριν τα ακίνητά τους βγουν σε… εκποίηση. Αντίθετα τέτοιο φαινόμενο δεν παρατηρήθηκε με τους χρεώστες της Τράπεζας Κύπρου και κινήθηκαν κανονικά οι διαδικασίες. Ωστόσο κοινός παρανομαστής και για τα δυο πιστωτικά ιδρύματα ήταν τα πενιχρά αποτελέσματα ενδιαφέροντος που είχαν οι εκποιήσεις ακινήτων, μια διαδικασία που ξεκίνησε τον Ιούνιο, αλλά χωρίς ανταπόκριση. Για τον Συνεργατισμό ολοκληρώθηκε σ’ αυτή τη φάση, το νέο ραντεβού για εκποιήσεις θα δοθεί τον Σεπτέμβριο. Αντίθετα για την Τράπεζα Κύπρου εκποιήσεις ακινήτων θα έχει τον Αύγουστο.

Στις 4 του άλλου μήνα η συνέχεια θα δοθεί στη Λάρνακα, για μια περίπτωση που αφορά οικόπεδο και μια άλλη χωράφι. Στις 8 Αυγούστου κλείνει η αυλαία της επαρχίας Λάρνακας με τέσσερις υποθέσεις πλειστηριασμών που αφορούν χωράφια. Στις 11 Αυγούστου η συνέχεια δίνεται στην επαρχία Αμμοχώστου με την Τράπεζα Κύπρου. Αφορά τον πλειστηριασμό ενός εστιατορίου στο Παραλίμνι και δυο διαμερισμάτων. Στις 29 Ιουλίου στην επαρχία Πάφου υπάρχει η διαδικασία εκποίησης από την Ελληνική Τράπεζα που αφορά οικόπεδο. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Τράπεζας Κύπρου από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα έχουν κινηθεί 15 δημοπρασίες για 21 ακίνητα και έχουν πωληθεί μόνο 5 ακίνητα και αφορούν χωράφια και οικόπεδα. Όλες οι περιπτώσεις αφορούν την επαρχία Πάφου.
Ως προς τις τιμές πώλησης, δυο ήταν πάνω από την επιφυλασσόμενη τιμή και μία οριακά πιο πάνω. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία του Συνεργατισμού. Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε για τον μήνα Ιούλιο 5 δημοπρασίες στην Επαρχία Αμμοχώστου και 18 στην Επαρχία Λευκωσίας. Αφορούσαν 32 ακίνητα, 2 εμπορικά, 8 οικόπεδα και 22 αγροτεμάχια. Ακύρωσε μια δημοπρασία στην Επαρχία Αμμοχώστου και 6 στην Επαρχία Λευκωσίας. Τελικά πραγματοποιήθηκαν 4 δημοπρασίες στην επαρχία Αμμοχώστου και 12 στην επαρχία Λευκωσίας. Στην παρούσα φάση τα πιστωτικά ιδρύματα είναι συγκρατημένα για τις πωλήσεις ακινήτων μέσω εκποιήσεων. Οι εν δυνάμει αγοραστές όπως αναφέρεται θέλουν να αγοράσουν καλά και φθηνά ακίνητα.
Προς το παρόν, όπως επισημαίνεται, η τιμή που προσφέρεται στον πρώτο γύρο και είναι στο 80% της αγοραίας αξίας θεωρείται με τα δεδομένα της κτηματαγοράς αρκετά ψηλή. Ο δεύτερος γύρος που αναμένεται να ξεκινήσει τρεις μήνες μετά την πρώτη ημερομηνία πλειστηριασμού αναμένεται να παρουσιάσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Με βάση τη νομοθεσία, σε περίπτωση που ο πλειστηριασμός δεν καταλήξει σε πώληση ακινήτου, μπορεί να γίνουν και άλλες προσπάθειες πώλησης μέσω νέων πλειστηριασμών ή πωλήσεων με άλλους τρόπους. Αυτό μπορεί να γίνει για περίοδο τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης του πρώτου πλειστηριασμού, με επιφυλασσόνενη τιμή που παραμένει στο 80% της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Μετά τους τρεις μήνες δεν καθορίζεται επιφυλασσόμενη τιμή.