Παρουσίαση των επιγραφών του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, Πέμπτη 9 Ιουνίου

Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», οι εκδότες του διεθνούς διεπιστημονικού περιοδικού «Almagest» και η …
Ομάδα Μελέτης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, διοργανώνουν την πρώτη παγκόσμια παρουσίαση της έκδοσης ειδικού τεύχους του περιοδικού “Almagest” με θέμα “Οι Επιγραφές του Μηχανισμού των Αντικυθήρων”, στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη», 2ας Μεραρχίας 36 και Ακτής Μουτσοπούλου, Πειραιάς (χάρτης), την Πέμπτη 9 Ιουνίου, 7.30 μ.μ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Πάνος Λασκαρίδης, Πρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη»
Ευθύμιος Νικολαΐδης, Εκδότης περ. Almagest, Πρόεδρος Διεθνούς Ενώσεως Ιστορίας και Φιλοσοφίας Επιστημών & Τεχνολογίας
Mathias Buttet, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης Hublot SA, χορηγού του ειδικού τεύχους του περιοδικού Almagest

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

20:00 – 20:15 Γιάννης Μπιτσάκης, Φυσικός και Ιστορικός των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Εισαγωγή στον Μηχανισμό και στην ανάγνωση των επιγραφών

20:15 – 20:30 Αγαμέμνων Τσελίκας, Φιλόλογος, Παλαιογράφος, Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο, Μ.Ι.Ε.Τ.
Αναδυόμενη αποκάλυψη: τα γράμματα μέσα από τις τομές

20:30 – 20:45 Alexander Jones, Καθηγητής Αρχαίων Επιστημών, Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Αρχαίου Κόσμου
Οι επιγραφές του Μηχανισμού και η αρχαία αστρονομία

20:45 – 21:00 Ξενοφών Μουσάς, Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος, Τμ. Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών και Γιάννης Σειραδάκης, Καθηγητής Αστροφυσικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Η ερμηνεία των επιγραφών του Μηχανισμού από τη σύγχρονη αστρονομία

21:00 – 21:15 Mike Edmunds, Ομότιμος Καθηγητής Αστροφυσικής, Σχολή Φυσικής και Αστρονομίας,Πανεπιστήμιο Κάρντιφ
Ποιος έφτιαξε τον Μηχανισμό και γιατί; Οι επιγραφές και η αρχαία μηχανική