Αν κοιτάξετε επίμονα τα μάτια κάποιου άλλου για 10 λεπτά, αλλάζει σε μεγάλο βαθμό η συνείδησή σας!

Αν κοιτάξετε επίμονα τα μάτια κάποιου άλλου για 10 λεπτά, αλλάζει σε μεγάλο βαθμό η συνείδησή σας!

Λένε ότι τα μάτια αποτελούν το παράθυρο της ψυχής. Τώρα πλέον, μπορεί τα μάτια των άλλων να αποτελέσουν επίσης το παράθυρο της ψυχής σας.