ΠΡΟΣΟΧΗ: Τρώμε καρκίνο… Επικίνδυνο και το βιολογικό κρέας!Του Δρ.Μουρούτη Κων/νου

 

472ccb24249d36ac1f3313e741ba9261.w600.h340.z1-600x330Το “Βιολογικό” – (ελευθέρας βοσκής) κρέας δεν είναι πιο ασφαλές για την υγεία σε σχέση με το συμβατικό.

Τα σφάγια, προερχόμενα από ζώα οργανικής εκτροφής, έχουν τον ίδιο και ίσως μεγαλύτερο αριθμό καρκινογόνων σε σύγκριση με τα συμβατικά, σύμφωνα με μια μελέτη που μόλις δημοσιεύτηκε στο περιοδικόEnvironmental Science and Pollution Research International.

Οι ερευνητές ανέλυσαν 76 δείγματα από τις δυο μορφές εκτροφής (οργανικής και μη) συμπεριλαμβανόμενων και των βοοειδών, αιγοπροβάτων, πουλερικών για 33 διαφορετικά καρκινογόνα και επέδειξαν την σύγκριση με τη μέση κοινή κατανάλωση.

Όλα τα δείγματα περιείχαν καρκινογόνα και για συγκριμένα μάλιστα (POPs), τα αποτελέσματα φανέρωσαν υψηλότερους δείκτες στα της οργανικής εκτροφής, ιδιαίτερα στα αιγοπρόβατα.

Ο καιρός πλησιάζει που θα ήταν δόκιμο και έμπρακτη σοφία και κοινή λογική πλεόν.. να παύσει κάποιος από την κατανάλωση τούτων. Ο έχων ώτα , ακούων ,ακουέτω…

Με εκτίμηση,
Δρ.Μουρούτης Κων/νος