Τοξικός παράδεισος τα μπαλκόνια;

19936747_toxic.limghandler

Έκθεση της Greenpeace για 10 ευρωπαϊκές χώρες (ανάμεσά τους και η Ελλάδα) δείχνει τη μεγάλη χρήση φυτοφαρμάκων που βλάπτουν τις μέλισσες.
Το 79% των φυτών που εξετάστηκαν και περιελάμβαναν είδη τα οποία ελκύουν τις μέλισσες βρέθηκαν να περιέχουν φυτοφάρμακα που τις βλάπτουν. Περίπου τα μισά από τα δείγματα περιείχαν νεονικοτινοειδή, που απαγορεύονται μερικώς στην Ευρώπη, ενώ κάποια περιείχαν παράνομα φυτοφάρμακα.

Πηγή: Vita.gr