ΦΤΩΧΕΙΑ-Κάτω από το μέσο όρο η Ελλάδα

 

Κάτω από το μέσο όρο η Ελλάδα

Η μεγαλύτερη επίπτωση στην ευημερία των Ελλήνων προέκυψε από τη μείωση της απασχόλησης και την ανασφάλεια που προκάλεσε η κρίση. Στη μέση του πίνακα ευημερίας βρίσκεται η ισχυρή Γερμανία, αναφέρει έκθεση του ΟΟΣΑ.

«Οι επιπτώσεις της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης ήταν μεγάλες», τονίζει η η επικεφαλής του τμήματος στατιστικής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργάσίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Μαρτίν Ντιράν, προσθέτοντας ότι στις περισσότερες χώρες επηρεάστηκε αρνητικά η ευημερία των ανθρώπων. Στόχος της έρευνας του ΟΟΣΑ ήταν να καταστήσει μετρήσιμη την ευημερία και την ικανοποίηση των ανθρώπων από τη ζωή τους στις 34 χώρες-μέλη του οργανισμού αλλά και στις Ρωσία και Βραζιλία.

«Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στους ανθρώπους και όχι στο οικονομικό σύστημα. Μολονότι το εισόδημα είναι πολύ σημαντικό για το αίσθημα ευημερίας, δεν είναι το μοναδικό που μετράει», διευκρινίζει η Μαρτίν Ντιράν. Έτσι πέραν του εισοδήματος, ο ΟΟΣΑ έλαβε υπόψη κι άλλους δείκτες, όπως την προσωπική ασφάλεια, την ποιότητα του περιβάλλοντος, την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική δραστηριοποίηση και συμμετοχή καθώς και άλλα κριτήρια.

Κάτω από το μέσο όρο στους περισσότερους δείκτες η Ελλάδα

Σε σύνολο 11 δεικτών η Ελλάδα βρισκόταν πάνω από τον μέσο όρο των 34 χωρών του ΟΟΣΑ μόνον όσον αφορά στην κατάσταση της υγείας, την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής και στην προσωπική ασφάλεια. Κάτω από το μέσο όρο είναι στα πεδία της εκπαίδευσης, του εισοδήματος, της κοινωνικής δραστηριοποίησης, της απασχόλησης, της κοινωνικής συμμετοχής, της πρόσληψης της ευημερίας και της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έκθεσης, μεταξύ του 2007 και του 2011 στην Ελλάδα σημειώθηκε μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών της τάξεως του 23%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των χωρών του Οργανισμού. Η μεγαλύτερη επίπτωση της κρίσης στην ευημερία των πολιτών προεκλήθη από τη μείωση της απασχόλησης. Το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από τη ζωή τους μειώθηκε από 59% το 2007 σε 34% το 2011, το χαμηλότερο ποσοστό στον ΟΟΣΑ. Κατά τη διάρκεια της κρίσης μειώθηκε επίσης η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς και τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία. Το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την κυβέρνηση μειώθηκε από το 38% στο 13%. Παρόμοια τάση καταγράφεται και στην Ισπανία.

Αυξήθηκε η εμπιστοσύνη των Γερμανών στην κυβέρνησή τους

Ωστόσο, «δεν υπάρχει καμία χώρα που να είναι πρωταθλήτρια της ευημερίας, δηλαδή να έχει κορυφαίες επιδόσεις σε όλα τα πεδία», παρατηρεί η Μαρτίν Ντιράν. Παράδειγμα, η Γερμανία. Ενώ η οικονομία της ανθεί, όσον αφορά στην ευημερία των πολιτών της βρίσκεται στη μέση του σχετικού πίνακα, μαζί με την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στη μέση του πίνακα βρίσκονται οι Γερμανοί αναφορικά με την κατάσταση της υγείας τους, ενώ κάτω από τον μέσο όρο των 34 χωρών βρίσκονται στο πεδίο της πολιτικής συμμετοχής. Αντίθετα πάνω από τον μέσο όρο βρίσκονται στα πεδία της εκπαίδευσης και της ποιότητας του περιβάλλοντος. Σχετικά με την εμπιστοσύνη των Γερμανών προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς, αυτή αυξήθηκε μεταξύ του 2007 και του 2011 από το 35% στο 42%. Σε αντίθεση με τη γενικότερη τάση στις χώρες του ΟΟΣΑ, αυξήθηκε το ποσοστό των Γερμανών που δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη ζωή τους από το 53% στο 61%.

 

Πηγή: Deutsche Welle