300€ για αυθαίρετους στάβλους

ΣτάβλοσΜε 300 ευρώ στο χέρι και τρία έγγραφα θα μπορούν πλέον οι κτηνοτρόφοι να νομιμοποιήσουν τους αυθαίρετους στάβλους τους, χωρίς την καταβολή προστίμου. Με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος, αναμένεται να μπει μία τάξη στο καθεστώς των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν είχαν άδεια σε όλη τη χώρα, αλλά και να εισρεύσει ζεστό χρήμα στα ταμεία του κράτους.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ και χωρίς καταληκτική ημερομηνία, θα μπορούν οι κτηνοτρόφοι να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων σταβλικών εγκαταστάσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους), αλλά και των συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής τους, που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35 τ.μ. και βρίσκονται σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις και είναι καταχωρισμένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ).

Τα δικαιολογητικά είναι:

– Αίτηση

– Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από το μηχανικό τα σημεία των σταβλικών εγκαταστάσεων.

– Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι η επιφάνεια του κτίσματος προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνει τα 35 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής του και των σταβλικών εγκαταστάσεων.

– Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 300 ευρώ.

Πηγη: www.enikos.gr